MŠMT AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE

NABÍDKA KURZŮ

DSC03320
ZÁKLADNÍ KURZ

IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK

Seminář poskytne účastníkům nový pohled na výuku hudebních oborů - porozumění metodám pro rozvíjení muzikality žáků, smyslu pro rytmus, tvořivosti a navedení na hudební improvizaci.

Délka: 8 vyučovacích hodin

Účastnický poplatek: 2000,- Kč / 84 EUR

banner + online (1)
KOMBINOVANÝ ZÁKLADNÍ KURZ

IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK + JAM SESSION

Dvoudenní varianta kombinující základní kurz s komentovaným jam sessionem. Získané dovednosti jsou následně praktikovány. Komplexní, intenzivní zážitek, motivace, inspirace, zkušenost.

Délka: 16 vyučovacích hodin

Účastnický poplatek: 4000,- Kč / 168 EUR

banner + online (2)
ZÁKLADNÍ KURZ

IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK + ON-LINE KONZULTACE

Seminář poskytne účastníkům nový pohled na výuku hudebních oborů - porozumění metodám pro rozvíjení muzikality žáků, smyslu pro rytmus, tvořivosti a navedení na hudební improvizaci.

Délka: 8 vyučovacích hodin

Účastnický poplatek: 6000,- Kč / 84 EUR

návrhu reklama 169 (3)
POKRAČOVACÍ KURZ

HRAJU SÁM

Seminář cílí na hru jednotlivce. Upevňuje a kombinovuje všechny prvky a témata, zejména melodické vedení a porozumění groovu, chápání a střídání rolí v hudbě, rozvíjení motivů, tvoření emocí
hudby, představa o formě a další.

návrhu reklama 169 (4)
POKRAČOVACÍ KURZ

EMOCE, ENERGIE A DRAMATIZACE

Cílem semináře je představit účastníkům techniky, jak pracovat s napětím a energií v hudbě. Využitím dramatizace textu a dialogu k vytvoření napětí. Propojit interpretační přístupy získané studiem na konzervatoři s přístupy improvizačními.

DSC03384
POKRAČOVACÍ KURZ

JAK NA JAM SESSION

Komentovaný a organizovaný průvodce jam sessionem. Skupinová souhra, improvizace melodické linky na základě rytmicko-harmonického základu, Okamžitá reakce na změny okolí. Přizpůsobení se mase zvuku, dynamice skupiny, emoce vznikající hudby.

275275036-299094282316591-3848244795189025588-n
ZÁKLADNÍ KURZ

UČITELÉ A ŽÁCI

Učitelé získají možnost pracovat pod vedením lektora s vlastními žáky. Ti získají praktickou zkušenost a učitelé názornou ukázku metodického postupu s konkrétním žákem. Bude kladen důraz na společnou souhru. Získají jasný plán co zařadit do výuky a jakým způsobem postupovat.

DSC03375
POKRAČOVACÍ KURZ

PRÁCE S MOTIVEM

Cílem semináře je představit účastníkům hlubší pohled do hudební improvizace a to čtyři konkrétní improvizační techniky, jak pracovat s hudebními motivy.

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • Pro pedagogy hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří
 • Pro všechny, kteří chtějí s hudební improvizací začít, upevnit, nebo prohloubit dovednosti a získat metodiku k vyučování
 • Pro všechny hudební nástroje
 • Kurzy jsou vhodné i pro žáky

KDY A KDE:

 • Individuální domluva termínu
 • Kurz proběhne v místnosti s klavírem u Vás ve škole/spolku atd.
 • Kapacita: 6-20 účastníků
 • Délka: 8 nebo 16 vyučovacích hodin (45min)

 • Kurzy jsou akreditované a lze je financovat ze šablon MŠMT
 • Absolventi kurzu získají osvědčení o úspěšném absolvování
 • Účastníci získají podrobně vypracovaná scripta
 • Hudební nástroje s sebou

Hudební improvizace se skládá z mnoha propojených dovedností, které ve výsledku tvoří celkový obraz. Vzniká emoce, příběh, atmosféra.

 • GROOVE

  Groove je nejdůležitější složkou hudby. Je to proud, v němž je hudba položena. Obsahuje emoce, tvoří atmosféru. Je to rytmus v těle, tanec, rytmické vedení. Naučíte se, jak ho spustit, jaké prostředky k tomu budete potřebovat a jak ho používat ke svobodnému hraní.

 • MELODICKÉ VEDENÍ

  Melodické vedení je myšlenkový proces, druh koncentrace při hře. Kombinací použití řeči a hudebního jazyka touto metodou systematicky propojujete tvořivý zpěv a hudební nástroj. Poslouží Vám k volnému průchodu myšlenek a následně jejich uskutečnění na hudebním nástroji.

 • IMPROVIZACE

  Improvizace je dovednost používat jazyk hudby. Nemá nic společného s technickou zdatností ovládání nástroje. Je to hudebníkova představivost, která hraje. Představím Vám unikátní metodiku, která Vás krok po kroku dovede, velmi přirozenou cestou, ke schopnosti vyjadřovat se hudbou.

Díky těmto dovednostem dojdete k emotivnímu a svobodnému hraní. Kurzy jsou zaměřeny právě na tyto body, které jsou vlastní špičkovým hudebníkům skrze žánry. Od vážné hudby po současnou. Je to pohled na hudební myšlení, s jasným poměrem kreativity a logiky.

Dostanete do rukou přehledně vypracovanou metodiku, jak tento způsob hry učit své žáky.