Improvizace a hudební jazyk

ZÁKLADNÍ KURZ

Seminář Vám nabídne moderní a inovativní pohled na výuku hudebních oborů.

Získáte metody pro rozvíjení muzikality žáků

 • smyslu pro melodiku
 • smyslu pro rytmus
 • tvořivosti
 • navedení na hudební improvizaci

Získáte nezbytné vědomosti a dovednosti k realizaci improvizované hudby.

Dovednosti uplatníte v jakékoliv hudbě a není k nim potřeba znalost hudební teorie.

Na praktických příkladech si sami vyzkoušíte, jak s žáky metodicky postupovat.

Pod vedením lektora se Vám propojí hudební souvislosti a vytvoří celkový obraz chápání současné moderní hudby.

Projdeme spolu celou metodiku improvizace a rozvíjení muzikality. Vy získáte osobní zkušenost a další cestu pro obohacení výuky hudebních oborů.

Cílová skupina:

 • Učitelé hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří
 • Kurz je vhodný pro všechny hudební nástroje a zpěv

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2500,- Kč / 98 EUR

Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod čísly:

 • MŠMT 32313/2020-2-854
 • MŠMT 6161/2022-2-403

* K celkové ceně kurzu budou připočítány náklady na tiskoviny a dopravné.

DOSTANETE:

 • Přehledná scripta se všemi popsanými směry, na kterých je potřeba pracovat.

 • Příkladové improvizační skladbičky

 • Ukázky jamovacich motivů

Hlavní témata kurzu:

 • Flow

Jeden z hlavních důvodů, proč milujeme hudbu a proč nás tolik přitahuje. Je to stav, kdy jsme nesmírně výkonnými, nic nás nebrzdí a naprosto se ponořujeme do tvoření. Jakmile dosáhneme tohoto stavu, jsme schopni naplno využít svůj potenciál a skutečně prožít hudbu v její nejčistší podobě. Proto je tak důležité, abychom jako učitelé a umělci tuto schopnost rozvíjeli a podporovali ji u našich studentů.

 • Groove

Vedení rytmu v moderní hudbě je odlišné od klasické hudby. Zde se rytmika stává základem, na který se pokládají melodie, harmonie a další prvky. Inspirací je původní africká hudba. Budeme se věnovat rytmickému jazyku konnakol, off-beat frázování, koordinaci těla a významu clave. Groove je jeden z prostředků, které nám pomáhají k ponoření do flow. 

 • Improvizace

Rozvíjení improvizace kombinací Suzukiho a Kodályho metody, aplikované na současnou hudbu. Naučíme se, jak tvořit hudební obsah, rozvíjet vokální improvizaci. Jak se používá v praxi intervalový sluch. Na pokračovacích kurzech se budeme učit pracovat s energií hudby, s tenzemi a ukážeme si několik způsobů práce s hudebními motivy. Tento přístup se liší od tradičních metod a je velmi účinný.  

 • Melodicko-rytmické vedení

Vlastní metoda propojující hlasovou improvizaci s hudebním nástrojem. V několika krocích se přeneseme od technických aspektů hry ke tvoření hudebního obsahu. Používáme řeč, popěvky a konnakol pro uvolnění, ponoření do flow a přirozené tvoření. Metoda je podrobně popsána ve scriptech.

Kapitoly jsou prokládány společným jamováním, kde si účastníci vše vyzkouší na vlastní kůži. Objevíme, že improvizovat může každý, ať už se s tím setkává poprvé nebo ne. Informace z kurzu lze uplatnit v sólové i skupinové hře napříč různými hudebními žánry. Budeme analyzovat nahrávky, praktikovat a společně hrát.

403723455_671289641777139_7827729615433986435_n

 • Jste učitelé hudby a hledáte nové metody a inspiraci do výuky?
 • Hledáte ucelený, systematický návod, jak rozvíjet muzikalitu a schopnost improvizace u sebe i svých žáků?
 • Chcete porozumět hudebnímu jazyku a zlepšit svou hru?
 • Chcete využívat moderní přístupy při výuce hudby?
 • Chcete se stát lepšími muzikanty?
 • Chcete se stát lepšími učiteli?

"Kurz Improvizace a hudební jazyk Vám nabídne praktická cvičení, inspirativní atmosféru a odborné znalosti, které Vás posunou na další úroveň ve Vašem hudebním i pedagogickém růstu."

Recenze

ilona chocholata

Mgr. Ilona Chocholatá

“Smysluplný seminář, který otevírá oči, a pokud ne, tak minimálně vybízí k zamyšlení... Za mě úžasný zážitek se skvělým lektorem, který je mužem na svém místě! Jsem si jistá, že jsme se u nás v žamberecké ZUŠce neviděli naposledy! Těším se na další inspirativní setkání a vřele doporučuji všem! Děkuji!"

— ředitelka ZUŠ Žamberk

dirigent

MgA. Vít Trumpeš

“Zatím to byl můj nejlepší a nejkvalitnější kurz DVPP, který jsem během své profesní dráhy muzikanta a pedagoga absolvoval (mám vystudovanou skladbu, dirigování a varhany). Jednoznačně doporučuji všem pedagogům a zájemcům o improvizaci. To, co se tady dozvíte a vyzkoušíte, Vám nenabídne žádná konzervatoř, ani HAMU, ani JAMU. Pan Rokyta je profesionál ve svém oboru. Mnoho jsem se dozvěděl a o mnohém poučil. Děkuji.”

— pedagog ZUŠ Ždánice

vaclav kramar2

Mgr. et Mgr. Václav Kramář, Ph.D.

“Seminář mohu doporučit každému pedagogovi, který vyučuje na ZUŠ. Poskytuje totiž jednoduchý a funkční návod, jak vtáhnout žáka ještě více do hudby, do kreativní tvorby hudby. Nebát se improvizovat, nebát se udělat chybu, mít radost z onoho "dělání hudby", z procesu, kdy vzniká něco nového. Seminář vychází z praktických uměleckých i pedagogických zkušeností, poskytuje perfektní doplněk či alternativu tradičního uměleckého školství. Naprosto skvělé a POTŘEBNÉ, vřele doporučuji!”

— ředitel ZUŠ Bruntál

OBJEDNAT KURZ