Technologie a hudební hračky

ZÁŽITKOVÝ VZDĚLÁVACÍ KURZ

Na kurzu technologií a hudebních hraček si budete hrát jako malé děti. Ukážeme si příklady, jak hudební hračky používat.

Rozebereme jednotlivé aspekty hudební výchovy z hlediska rozvoje muzikálnosti, improvizace a moderní hudby.

Využijeme hračky cíleně s metodickým záměrem.

Kurz je interaktivní, učitelé mají možnost se zapojit a vyzkoušet si dostupné prostředky k rozvoji muzikality a improvizace.

Budeme si hrát s:

  • looperem
  • Ableton Push 3 (jedna z nejpokročilejší hudebních technologií dneška)
  • Artiphon Orba
  • Novation Launchpad Pro 3
  • Irig Keys.

Vysvětlíme si princip groovové hudby.

Ponoříme se do stavu FLOW.

Uděláme si pořádek v základních pojmech pro nahrávání a ozvučování.

419569920_744687031104066_7317722176528050868_n

Cílová skupina:

  • Učitelé hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří
  • Kurz je vhodný pro všechny hudební nástroje a zpěv

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2500,- Kč / 98 EUR

* K celkové ceně kurzu budou připočítány náklady na tiskoviny a dopravné.

Kurz může být doplňující ke kurzu improvizace rytmu, nebo jako ukázka možností práce s moderními dostupnými prostředky.

Přestože učitelé často nemají Ableton Push3 ve své škole, může je to inspirovat k zájmu i o další dostupné prostředky obohacující hudební výchovu.

Zdroj příkladů a inspirace, jak s nimi pracovat.

Kurz "Technologie a hudební hračky" je odlehčenějším kurzem, zatímco série "Improvizace a hudební jazyk" je odbornější a po muzikantské stránce náročnější.

 

Hrát si s Vámi bude:

Vít Rokyta, lektor improvizace a rytmu

437106030_756353696604066_2083477569161181924_n
437140312_756353133270789_1084070935423862275_n
Artiphon-Orba-2-Lifestyle-Gear
420174653_736670195239083_6964646889976199056_n

OBJEDNAT KURZ