* vyplněný formulář je nutno odeslat stiskem tlačítka "ODESLAT REGISTRACI", ležícím dole pod seznamem jmen.

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ PRO ZUŠ