Rytmická průprava a groove

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

Na základním kurzu jsme si nastínili co je to groove, jak s ním pracovat a jak nesmírně důležitý je pro současnou hudbu.

Toto pojetí hudby a vedení rytmu bývá pro klasicky vzdělané hudebníky a učitele často novinkou.

Proto jsem pro Vás připravil samostatný kurz, kde využijeme čas pro procvičení a prohloubení rytmiky a její využití v hudební praxi.

Zopakujeme základy a obohatíme rytmické vedení o některé další důležité detaily, které nejsou prvoplánově rozpoznatelné a je potřeba jim věnovat více času.

Dovednosti využijete při

 • interpretaci skladeb
 • improvizaci a jamování
 • analýze nahrávek
 • analýze a výběru klávesových doprovodů
 • při hře doprovodů písní
 • při doprovázení sboru a baletu
 • v kapelách a souborech
347394162_1444799909683882_4522417773231933361_n

Cílová skupina:

 • Učitelé hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří
 • Kurz je vhodný pro všechny hudební nástroje a zpěv

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2500,- Kč / 98 EUR

Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

* K celkové ceně kurzu budou připočítány náklady na tiskoviny a dopravné.

ZÍSKÁTE:

 • Analýzu příkladových skladeb

 • Analýzu Vašich skladeb

 • Názorné ukázky, jak vytvořit groove do konkrétních skladeb
 • Příklady jamovacich groove

 • Konkrétní cvičení pro zlepšení rytmiky
347428680_1700244860440383_6515062091603330992_n

 • Jste učitelé hudby a hledáte nové metody a inspiraci do výuky?
 • Hledáte ucelený, systematický návod, jak rozvíjet muzikalitu a schopnost improvizace u sebe i svých žáků?
 • Chcete porozumět hudebnímu jazyku a zlepšit svou hru?
 • Chcete využívat moderní přístupy při výuce hudby?
 • Chcete se stát lepšími muzikanty?
 • Chcete se stát lepšími učiteli?

"Kurz Improvizace a hudební jazyk Vám nabídne praktická cvičení, inspirativní atmosféru a odborné znalosti, které Vás posunou na další úroveň ve Vašem hudebním i pedagogickém růstu."

OBJEDNAT KURZ