Jak na jam session

ROZŠIŘUJÍCÍ ZÁŽITKOVÝ KURZ

Kurz přináší v hlavním bodě komentovaný a organizovaný jam session tak, aby účastníci získali přehled a praktickou zkušenost, jak takové setkání hudebníků probíhá, byli sami schopni tuto aktivitu sami provozovat a mohli ji tak poskytnout svým žákům.

Jedná se navíc o hluboký emotivní zážitek, vzbuzující silnou motivaci a inspiraci k dalšímu hudebnímu i pedagogickému růstu.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům metody, postupy a praktické zkušenosti, jak organizovat skupinová setkání hudebníků žáků, nebo učitelů.

Tyto dovednosti využijí ve výuce kolektivních předmětů na ZUŠ, i v osobním hudebním životě.

Pro všechny hudební nástroje a zpěv


OBSAH KURZU:

Úvodní část

revize aktivit účastníků, jejich přípravy, uvedení do praxe a zlepšení v tématech uvedených v předchozích dílech semináře Improvizace a hudební jazyk

Přípravná část

blues pentatonika, zpěv, rytmický jazyk konnakol, nezávislost končetin, položení stupnic, lidové pisně v groovu, vytváření vlastních groovů, metodika melodického vedení na základě řeči, dramatizace, práce s motivem, jam session

Sekce

Rozdělení a uvedení rolí jednotlivých hudebních nástrojů při skupinové hře, příklady použití.

Účastníci se seznámí s rolemi při skupinové hře, jamování. Vyzkouší si každou roli, funkci hudebního nástroje v kontextu ostatních nástrojů. Vystřídají se navzájem. Poznají různé situace, které by je mohly v praxi potkat. Získají zkušenost i vědomost.

Formy

Účastníci si vyzkouší hru fragmentů skladeb, groovů a hudebních témat.

Jam session

Komentovaný a organizovaný průvodce jam sessionem. 

Skupinová souhra, improvizace melodické linky na základě rytmicko-harmonického základu. Okamžitá reakce na změny okolí. Přizpůsobení se mase zvuku, dynamice skupiny, emoce vznkající hudby.

Účastníci sami vytvoří harmonicko-rytmický základ, udržují a střídají hudební role, improvizují na dané téma a do vznikající atmosféry. Tvoří na místě novou skladbu. Reagují na změny okolí, přizpůsobují se a sami nabízejí hudební témata. Získávají praktickou zkušenost, jak takové setkání hudebníků probíhá a metodiku, jak jam session sami vést.


Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MŠMT 32313/2020-2-854

Cílová skupina: učitelé hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2000,- Kč / 84 EUR

* K celkové ceně kurzu budou připočítány náklady na tiskoviny a dopravné.

OBJEDNAT KURZ