NABÍDKA KURZŮ PRO ZUŠ

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Pro pedagogy hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří
 • Pro všechny, kteří chtějí s hudební improvizací začít, upevnit, nebo prohloubit dovednosti a získat metodiku k vyučování
 • Pro všechny hudební nástroje a zpěv
 • Kurzy jsou vhodné i pro žáky

KDY A JAK?

 • Individuální domluva termínu
 • Kurz proběhne v místnosti s klavírem u Vás ve škole/spolku atd.
 • Kapacita: 6-20 účastníků
 • Délka: 8 nebo 16 vyučovacích hodin (45min)
 • Hudební nástroje s sebou!

ADMINISTRATIVA

 • Kurzy jsou akreditované a lze je financovat ze šablon MŠMT
 • Absolventi kurzu získají osvědčení o úspěšném absolvování
 • Účastníci získají podrobně vypracovaná scripta

ZÁKLADNÍ KURZ

IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK

Úvodní, komplexní kurz obsahující pochopení groove rytmiky 20. století, melodiky evropské i afroamerické hudby, metodiku rytmicko-melodického vedení.

Poskládáme od základu všechny hudební dovednosti tak, abyste Vy mohli začít přirozeně improvizovat. Doporučujeme tyto muzikantské know-how zařadit do výuky i na Vaší ZUŠ a poskytnout tak i Vašim žákům možnost poznat hudební improvizaci.

"Zatím to byl můj nejlepší a nejkvalitnější kurz DVPP, který jsem během své profesní dráhy muzikanta a pedagoga absolvoval (mám vystudovanou skladbu, dirigování a varhany)." (MgA. Vít Trumpeš, ZUŠ Bzenec)

NABIDKA KURZU (1)
420289843_720021660237270_8776885598596895660_n

ZÁKLADNÍ KURZ

TECHNOLOGIE A HUDEBNÍ HRAČKY

Na kurzu technologií a hudebních hraček si budete hrát jako malé děti.

Ukážeme si příklady, jak hudební hračky používat.

Rozebereme jednotlivé aspekty hudební výchovy z hlediska rozvoje muzikálnosti, improvizace a moderní hudby.

Využijeme hračky cíleně s metodickým záměrem.

Kurz je interaktivní, učitelé mají možnost se zapojit a vyzkoušet si dostupné prostředky k rozvoji muzikality a improvizace.

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

RYTMICKÁ PRŮPRAVA A JEJÍ METODIKA

Mít správně zvládlou rytmiku je základ pro jakoukoliv hudbu. Na tomto kurzu máme možnosti jít více do hloubky poznání rytmických vlastností hudby.

Zopakujeme vše o rytmice, groove, propojení hudby a tance, koordinace, clave, metodika výuky a přidáme další detaily a vlastnosti rytmu.

Získané dovednosti uplatníte v interpretaci i improvizaci, ke hře doprovodů skladeb a písní, jamování, například i k analýze klávesových doprovodů a rytmů a další.

"Přátelé, moc doporučuji tento kurz. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, nejen teoreticky, ale vše prakticky, trpělivě, krok za krokem. " (Helena Tašnerová, ZUŠ Karlovy Vary)

NABIDKA KURZU (3)
NABIDKA KURZU (6)

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

MELODICKÁ PRŮPRAVA A RYTMICKO-MELODICKÉ VEDENÍ A PRÁCE S MOTIVEM

Na úvodním kurzu jste se naučili jak propojit váš projev s hudebním nástrojem. Na tomto pokračovacím kurzu toto zopakujeme a prohloubíme. Naučíte se další čtyři způsoby jak pracovat s melodickými motivy. Otevře vám to nové cesty v improvizaci a získáte nástroje pro budování napětí v hudbě, jak hrát zajímavě a překvapivě, jak hrát rychle do pomalé skladby, pomalu do rychlé skladby, uvědomíte si význam a využití hudební věty.

Vše bude procvičeno při společném jamování.

"Seminář vychází z praktických uměleckých i pedagogických zkušeností, poskytuje perfektní doplněk či alternativu tradičního uměleckého školství." (Mgr. et Mgr. Václav Kramář, Ph.D., ředitel ZUŠ Bruntál)

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

OPAKOVACÍ A PROCVIČOVACÍ KURZ

Ne vždy se všemu podaří porozumět na poprvé. Improvizování je komplexní, kognitivně náročná činnost a nedá se ovládnout během jednoho dne. Tvořit krásný hudební obsah, podřídit melodiku obálce groovu, sledovat co se děje okolo a hlavně si to užít

Proto máme opakovací a procvičovací kurz. Doplníme a upevníme dovednosti podle potřeb individuální skupinky hudebníků.

"Smysluplný seminář, který otevírá oči, a pokud ne, tak minimálně vybízí k zamyšlení... Za mě úžasný zážitek se skvělým lektorem, který je mužem na svém místě! Jsem si jistá, že jsme se u nás v žamberecké ZUŠce neviděli naposledy! Těším se na další inspirativní setkání a vřele doporučuji všem! Děkuji!" (Ilona Chocholatá, ředitelka ZUŠ Žamberk)

NABIDKA KURZU (7)
NABIDKA KURZU (9)

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

JAM SESSION

Samotná dovednost improvizace by byla k ničemu, pokud bychom ji nepoužívali. Proto nabízíme organizovaný jam session.

Setkání hudebníků, například pedagogů Vaší školy, kde se svobodně hraje a tvoří na místě, pod vedením zkušeného lektora.

Jam session nabízí neopakovatelné a jedinečné okamžiky, které nelze zažít v žádné jiné situaci.

Kdy jste měli naposledy husí kůži z hudby? Tady budete součástí toho všeho.

"Vítek je vynikající muzikant, který vás doslova během pár chvil vtáhne do hudebního umění, které se jen tak někde nenaučíte…neuvěřitelný přehled, znalosti, individuální přístup ke každému účastníkovi kurzu…k tomu snaha o co nejlepší vysvětlení problému, názorné ukázky, aktivní vtažení účastníků do akce….za mě skvělá zkušenost, otevření novych obzorů a všem hudebníkům vřele doporučuji !!!" (Jiří Horváth, učitel ZUŠ Přerov)

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

UČITELÉ A ŽÁCI

Co by mohlo být lepší pro pedagoga hudby, než si projít metodiku výuky improvizace přímo s žákem. S pomocí a vedením lektora.

Proto si na tento kurz pozvěte žáky, kteří mají o improvizovanou hudbu zájem a najděte společnou cestu, jak se improvizaci věnovat.

Na věku opravdu nezáleží, úroveň přizpůsobíme každému individuálně.

"Tento seminář byl pro mne velký impulz, jak udělat hodiny zábavnější a užitečnější nejen pro mé žáky. Už způsob, jakým seminář probíhal, byl velmi inspirativní a vidět některé starší kolegyně, jak s chutí a skvěle improvizují, a to poprvé v životě, byl neskutečný zážitek! Žáci jsou pochopitelně nadšení, takže já mohu seminář IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK jen a jen doporučit!" (Jaromír Kužela, učitel ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí)

NABIDKA KURZU (12)
NABIDKA KURZU (13)

PRO POKROČILÉ

JAK S ŽÁKEM “ROZLOUSKNOUT” JAZZOVÝ STANDARD

Swing a jazz!!! Tyto hudební žánry již léta představují významnou součást repertoáru žáků uměleckých škol. Přinášejí vítané oživení hodin a přitom působí ambiciózněji a méně podbízivě než popové písně.

Potíž spočívá v tom, že klasičtí instrumentalisté ne vždy přesně vědí, jakým způsobem skladby interpretovat, především po rytmické a výrazové stránce. Jazzové standardy navíc většinou slouží jako témata pro improvizaci.

Cílem kurzu je nabídnout účastníkům ucelený návod, jak správně číst, analyzovat a interpretovat jednoduché jazzové standardy a příležitost vyzkoušet jej v praxi.

Tak si přijďte zaswingovat!

ZÁKLADNÍ KURZ

IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK

NABIDKA KURZU (1)

Úvodní, komplexní kurz obsahující pochopení groove rytmiky 20. století, melodiky evropské i afroamerické hudby, metodiku rytmicko-melodického vedení.

Poskládáme od základu všechny hudební dovednosti tak, abyste Vy mohli začít přirozeně improvizovat. Doporučujeme tyto muzikantské know-how zařadit do výuky i na Vaší ZUŠ a poskytnout tak i Vašim žákům možnost poznat hudební improvizaci.

"Zatím to byl můj nejlepší a nejkvalitnější kurz DVPP, který jsem během své profesní dráhy muzikanta a pedagoga absolvoval (mám vystudovanou skladbu, dirigování a varhany)." (MgA. Vít Trumpeš, ZUŠ Bzenec)

ZÁKLADNÍ KURZ

TECHNOLOGIE A HUDEBNÍ HRAČKY

420289843_720021660237270_8776885598596895660_n

Na kurzu technologií a hudebních hraček si budete hrát jako malé děti.

Ukážeme si příklady, jak hudební hračky používat.

Rozebereme jednotlivé aspekty hudební výchovy z hlediska rozvoje muzikálnosti, improvizace a moderní hudby.

Využijeme hračky cíleně s metodickým záměrem.

Kurz je interaktivní, učitelé mají možnost se zapojit a vyzkoušet si dostupné prostředky k rozvoji muzikality a improvizace.

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

RYTMICKÁ PRŮPRAVA A JEJÍ METODIKA

NABIDKA KURZU (3)

Mít správně zvládlou rytmiku je základ pro jakoukoliv hudbu. Na tomto kurzu máme možnosti jít více do hloubky poznání rytmických vlastností hudby.

Zopakujeme vše o rytmice, groove, propojení hudby a tance, koordinace, clave, metodika výuky a přidáme další detaily a vlastnosti rytmu.

Získané dovednosti uplatníte v interpretaci i improvizaci, ke hře doprovodů skladeb a písní, jamování, například i k analýze klávesových doprovodů a rytmů a další.

"Přátelé, moc doporučuji tento kurz. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, nejen teoreticky, ale vše prakticky, trpělivě, krok za krokem. " (Helena Tašnerová, ZUŠ Karlovy Vary)

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

MELODICKÁ PRŮPRAVA A RYTMICKO-MELODICKÉ VEDENÍ A PRÁCE S MOTIVEM

NABIDKA KURZU (6)

Na úvodním kurzu jste se naučili jak propojit váš projev s hudebním nástrojem. Na tomto pokračovacím kurzu toto zopakujeme a prohloubíme. Naučíte se další čtyři způsoby jak pracovat s melodickými motivy. Otevře vám to nové cesty v improvizaci a získáte nástroje pro budování napětí v hudbě, jak hrát zajímavě a překvapivě, jak hrát rychle do pomalé skladby, pomalu do rychlé skladby, uvědomíte si význam a využití hudební věty.

Vše bude procvičeno při společném jamování.

"Seminář vychází z praktických uměleckých i pedagogických zkušeností, poskytuje perfektní doplněk či alternativu tradičního uměleckého školství." (Mgr. et Mgr. Václav Kramář, Ph.D., ředitel ZUŠ Bruntál)

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

OPAKOVACÍ A PROCVIČOVACÍ KURZ

NABIDKA KURZU (7)

Ne vždy se všemu podaří porozumět na poprvé. Improvizování je komplexní, kognitivně náročná činnost a nedá se ovládnout během jednoho dne. Tvořit krásný hudební obsah, podřídit melodiku obálce groovu, sledovat co se děje okolo a hlavně si to užít

Proto máme opakovací a procvičovací kurz. Doplníme a upevníme dovednosti podle potřeb individuální skupinky hudebníků.

"Smysluplný seminář, který otevírá oči, a pokud ne, tak minimálně vybízí k zamyšlení... Za mě úžasný zážitek se skvělým lektorem, který je mužem na svém místě! Jsem si jistá, že jsme se u nás v žamberecké ZUŠce neviděli naposledy! Těším se na další inspirativní setkání a vřele doporučuji všem! Děkuji!" (Ilona Chocholatá, ředitelka ZUŠ Žamberk)

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

JAM SESSION

NABIDKA KURZU (9)

Samotná dovednost improvizace by byla k ničemu, pokud bychom ji nepoužívali. Proto nabízíme organizovaný jam session.

Setkání hudebníků, například pedagogů Vaší školy, kde se svobodně hraje a tvoří na místě, pod vedením zkušeného lektora.

Jam session nabízí neopakovatelné a jedinečné okamžiky, které nelze zažít v žádné jiné situaci.

Kdy jste měli naposledy husí kůži z hudby? Tady budete součástí toho všeho.

"Vítek je vynikající muzikant, který vás doslova během pár chvil vtáhne do hudebního umění, které se jen tak někde nenaučíte…neuvěřitelný přehled, znalosti, individuální přístup ke každému účastníkovi kurzu…k tomu snaha o co nejlepší vysvětlení problému, názorné ukázky, aktivní vtažení účastníků do akce….za mě skvělá zkušenost, otevření novych obzorů a všem hudebníkům vřele doporučuji !!!" (Jiří Horváth, učitel ZUŠ Přerov)

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

UČITELÉ A ŽÁCI

NABIDKA KURZU (12)

Co by mohlo být lepší pro pedagoga hudby, než si projít metodiku výuky improvizace přímo s žákem. S pomocí a vedením lektora.

Proto si na tento kurz pozvěte žáky, kteří mají o improvizovanou hudbu zájem a najděte společnou cestu, jak se improvizaci věnovat.

Na věku opravdu nezáleží, úroveň přizpůsobíme každému individuálně.

"Tento seminář byl pro mne velký impulz, jak udělat hodiny zábavnější a užitečnější nejen pro mé žáky. Už způsob, jakým seminář probíhal, byl velmi inspirativní a vidět některé starší kolegyně, jak s chutí a skvěle improvizují, a to poprvé v životě, byl neskutečný zážitek! Žáci jsou pochopitelně nadšení, takže já mohu seminář IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK jen a jen doporučit!" (Jaromír Kužela, učitel ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí)

PRO POKROČILÉ

JAK S ŽÁKEM “ROZLOUSKNOUT” JAZZOVÝ STANDARD

NABIDKA KURZU (13)

Swing a jazz!!! Tyto hudební žánry již léta představují významnou součást repertoáru žáků uměleckých škol. Přinášejí vítané oživení hodin a přitom působí ambiciózněji a méně podbízivě než popové písně.

Potíž spočívá v tom, že klasičtí instrumentalisté ne vždy přesně vědí, jakým způsobem skladby interpretovat, především po rytmické a výrazové stránce. Jazzové standardy navíc většinou slouží jako témata pro improvizaci.

Cílem kurzu je nabídnout účastníkům ucelený návod, jak správně číst, analyzovat a interpretovat jednoduché jazzové standardy a příležitost vyzkoušet jej v praxi.

Tak si přijďte zaswingovat!

Doporučuji

ZDRAVÉ ZPÍVÁNÍ

Pěvecké workshopy a kurzy pro žáky a pedagogy ZUŠ a všech škol s hudebním i dramatickým zaměřením.

 

http://editaadlerova.cz/