MŠMT AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE

NABÍDKA KURZŮ

DSC03320
ZÁKLADNÍ KURZ

IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK

Seminář poskytne účastníkům nový pohled na výuku hudebních oborů - porozumění metodám pro rozvíjení muzikality žáků, smyslu pro rytmus, tvořivosti a navedení na hudební improvizaci.

275275036-299094282316591-3848244795189025588-n
IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK

UČITELÉ A ŽÁCI

Učitelé získají možnost pracovat pod vedením lektora s vlastními žáky. Ti získají praktickou zkušenost a učitelé názornou ukázku metodického postupu s konkrétním žákem. Bude kladen důraz na společnou souhru. Získají jasný plán co zařadit do výuky a jakým způsobem postupovat.

DSC03375
IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK

PRÁCE S MOTIVEM

Cílem semináře je představit účastníkům hlubší pohled do hudební improvizace a to čtyři konkrétní improvizační techniky, jak pracovat s hudebními motivy.

návrhu reklama 169 (3)
IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK

HRAJU SÁM

Seminář cílí na hru jednotlivce. Upevňuje a kombinovuje všechny prvky a témata, zejména melodické vedení a porozumění groovu, chápání a střídání rolí v hudbě, rozvíjení motivů, tvoření emocí
hudby, představa o formě a další.

návrhu reklama 169 (4)
IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK

EMOCE, ENERGIE A DRAMATIZACE

Cílem semináře je představit účastníkům techniky, jak pracovat s napětím a energií v hudbě. Využitím dramatizace textu a dialogu k vytvoření napětí. Propojit interpretační přístupy získané studiem na konzervatoři s přístupy improvizačními.

DSC03384
IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK

JAK NA JAM SESSION

Komentovaný a organizovaný průvodce jam sessionem. Skupinová souhra, improvizace melodické linky na základě rytmicko-harmonického základu, Okamžitá reakce na změny okolí. Přizpůsobení se mase zvuku, dynamice skupiny, emoce vznikající hudby.

návrhu reklama 169 (5)
KOMBINOVANÝ KURZ

IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK + JAM SESSION

Dvoudenní varianta kombinující základní kurz s komentovaným jam sessionem. Získané dovednosti jsou následně praktikovány. Komplexní, intenzivní zážitek, motivace, inspirace, zkušenost.

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • Pro pedagogy hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří
 • Pro všechny, kteří chtějí s hudební improvizací začít, upevnit, nebo prohloubit dovednosti a získat metodiku k vyučování
 • Pro všechny hudební nástroje
 • Kurzy jsou vhodné i pro žáky

KDY A KDE:

 • Individuální domluva termínu
 • Kurz proběhne v místnosti s klavírem u Vás ve škole/spolku atd.
 • Kapacita: 6-20 účastníků
 • Délka: 8 nebo 16 vyučovacích hodin (45min)

 • Kurzy jsou akreditované a lze je financovat ze šablon MŠMT
 • Absolventi kurzu získají osvědčení o úspěšném absolvování
 • Účastníci získají podrobně vypracovaná scripta
 • Hudební nástroje s sebou

Hudební improvizace se skládá z mnoha propojených dovedností, které ve výsledku tvoří celkový obraz. Vzniká emoce, příběh, atmosféra.

 • GROOVE

  Groove je nejdůležitější složkou hudby. Jsou to koleje rytmu. Obsahuje emoce, tvoří atmosféru. Je to rytmus v těle, tanec, rytmické vedení. Naučíte se, jak používat groove při hře, pomocí univerzálního rytmického jazyka konnakol.

 • MELODICKÉ VEDENÍ

  Melodické vedení je myšlenkový proces, druh koncentrace. Kombinace použití řeči a hudebního jazyka, sloužící k volnému průchodu myšlenek a následně jejich uskutečnění na hudebním nástroji.

 • ŘEČ

  Řeč je základním dorozumívacím prvkem člověka. Každý ji ovládá. Hudba a řeč mají mnoho společného. Nevíte, co máte hrát? Naučíte se, jak používat řeč k tvorbě vlastního hudebního obsahu.

Bez těchto dovedností nedojde k emotivnímu a svobodnému hraní, pouze ke koncepčnímu. Kurzy jsou zaměřeny právě na tyto body, které jsou vlastní špičkovým hudebníkům skrze žánry. Od vážné hudby po současnou. Je to pohled na hudební myšlení, s jasným poměrem kreativity a logiky.

Dostanete však do rukou i nástroj. Metodiku jak tento způsob hry učit své žáky.