Bez názvu (3840 × 2160 px) (1920 × 1080 px)

UČITELÉ A ŽÁCI

Seminář poskytne účastníkům nový pohled na výuku hudebních oborů - porozumění metodám pro rozvíjení muzikality žáků, smyslu pro rytmus, tvořivosti a navedení na hudební improvizaci.

Učitelé získají možnost pracovat pod vedením lektora s konkrétními žáky, které znají a mají k nim vztah. To znamená, že na kurzu dojde k obousměrné reflexi. Žáci získají praktickou zkušenost a učitelé názornou ukázku metodického postupu. Můžou využít vlastního repertoáru. Bude kladen důraz na společnou souhru. Získají jasný plán co zařadit do výuky a jakým způsobem postupovat.

Pro všechny hudební nástroje a zpěv


OBSAH KURZU:

  • Jak rozvíjet muzikalitu žáků
  • Metodika tvoření vazby zpěvu a nástroje
  • Práce se stupnicemi a metronomem
  • Jak pracovat s rytmickou průpravou
  • Jak otevřít dveře k hudební improvizaci
  • Co je to groove a jak ho využít k usnadění hry
  • Rytmický jazyk konnakol
  • Příklady využití vašeho reperoáru

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MŠMT 32313/2020-2-854

Cílová skupina: učitelé hudebních oborů, ZUŠ a konzervatoří

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2000,- Kč / 84 EUR

* K celkové ceně kurzu bude připočítáno dopravné.

Objednat