Improvizace a rytmická průprava

OPAKOVACÍ KURZ

Reakce účastníků, po absolvování kurzu, bývají velmi pozitivní. Jak prochází postupně obsahem semináře a jsou po krocích dovedeni k principu groovu a propojení hudebního nástroje a jejich tvořivosti, uvědomují si důležitost těchto metod a jejich skutečného využití v praxi.

Testují si svou koordinační dovednost, která jim toto umožňuje individuálně do určité míry a proto často říkají, že by si kurzem rádi prošli ještě jednou.

Ne vždy se všemu podaří porozumět na poprvé. Improvizování je komplexní, kognitivně náročná činnost a nedá se ovládnout během jednoho dne. Tvořit krásný hudební obsah, podřídit melodiku obálce groovu, sledovat co se děje okolo a hlavně si to užít

Na základě těchto reakcí Vám nabízím opakovací a procvičovací kurz.

Doplníme a upevníme dovednosti podle potřeb individuální skupinky hudebníků.

347226549_930190841606424_8819664990697959697_n

Cílová skupina:

  • Učitelé hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří
  • Kurz je vhodný pro všechny hudební nástroje a zpěv

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2000,- Kč / 84 EUR

Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

* K celkové ceně kurzu budou připočítány náklady na tiskoviny a dopravné.

DOSTANETE:

  • Přehledná scripta se všemi popsanými směry, na kterých je potřeba pracovat.

  • Příkladové improvizační skladbičky

  • Ukázky jamovacich motivů

  • Pravidla  jamování

OBJEDNAT KURZ