workshop uvodky (5)

WORKSHOP

05.08. Jak "rozlousknout" jazzový standard | Kroměříž D-Music

Ponořte se do světa jazzu a swingové hudby s naším speciálně připraveným workshopem! Představujeme intenzivní kurz, který se zaměřuje na ty nejvýznamnější aspekty těchto stylových žánrů.

Jazz se stal nezbytnou součástí mnoha hudebních nástrojů a přístupů. Nicméně, jeho správná interpretace je často obestřena nejasnostmi. Důležitým prvkem jazzu a swingové hudby je také improvizace, která u některých může vyvolávat obavy a nejistoty.

Náš workshop je navržen tak, aby Vám pomohl tyto obavy překonat. Zaměříme se na propojení teoretických znalostí z oblasti harmonie a improvizace s Vaším přirozeným hudebním cítěním. Představíme Vám způsob, který Vám pomůže tyto znalosti využívat, nikoli se jimi omezovat.

Seminář je rozdělen na dvě teoretické a dvě praktické části, kde budete mít možnost se učit se a procvičovat. Ačkoli nelze slíbit, že jeden seminář Vás naučí plně improvizovat v jazzu, poskytne Vám nástroje a znalosti, jak správně interpretovat a číst jazzové standardy a jak efektivně využít tónový materiál pro vytváření improvizovaných sól.

Nabízíme Vám nejen možnost rozšířit si své hudební znalosti, ale také zažít vzrušení z ovládání jednoho z nejoblíbenějších hudebních žánrů na světě. Nechte se unést naší vášní pro jazz a otevřete dveře do světa, kde teorie a praxe jdou ruku v ruce. Přidejte se k nám a objevte, jak může jazz obohatit Váš hudební svět!

youtube-video-thumbnail

HARMONIE:

 • septakordy - stavba a názvosloví, čtení akordových značek
 • klíčové harmonické funkce v dur a moll
 • seznámení se systémem církevních stupnic a frygickou dominantou
 • pojem alterace
 • dominantní jádro v dur a moll jako základní stavební prvek jazzové harmonie
 • procvičování, doporučení vhodné literatury pro další studium jazzové harmonie

RYTMUS:

 • swingové frázování a artikulace
 • tvorba jednoduché basové linky
 • rytmické členění compingu
 • rytmická sekce jako do sebe zapadající celek
youtube-video-thumbnail
WORKSHOP HJ pripevek (1)

ANALÝZA STANDARDŮ:

 • co je jazzový standard, rozdíl mezi standardem a originálem
 • rytmizace melodie ve zjednodušeném zápisu
 • čtení akordových značek
 • identifikace tonálních jader (dílčích tónin) a jejich harmonických funkcí
 • aplikace církevních stupnic
 • přenesení poznatků do podoby horizontální cesty “nejmenšího odporu”
 • procvičování

INTERPRETACE ANALYZOVANÝCH STANDARDŮ:

Skupinová souhra, improvizace nových melodických linek na základě rytmicko-harmonického základu, vnímání změn v okolí. Jako základ poslouží známé jazzové standardy, které účastníci poznají během teoretické části. 

Účastníci sami realizují harmonické schéma skladeb, udržují a střídají hudební role, improvizují na dané téma a do vznikající atmosféry. Reagují na změny okolí, přizpůsobují se a předávají si hudební motivy. Přitom prakticky využívají informace a postupy, vysvětlené a procvičené v rámci přednášky a cvičení.

Cílová skupina:

 • Každý, kdo chce proniknout do jazzového myšlení a hraní

 • Kurz je vhodný pro všechny hudební nástroje a zpěv

 

Kdy: sobota 05.08. 9:00 - 15:00

Kde: sál SZUŠ D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž

Vchod z Hanáckého náměstí. Parkování před budovou, nebo na parkovišti Lídlu (50m).

 

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2000,- Kč / 84 EUR

Kurz je možné platit ze šablon MŠMT.

LEKTOR:

 • Mgr. Bohdan Janeczek

VZDĚLÁNÍ:

 • Konzervatoř Jaroslava Ježka
 • Státní vysoká odborná škola v Nise
 • Vratislavská univerzita
 • Hudební akademie Karola Szymanowského v Katowicích
WORKSHOP HJ pripevek