hudebni jazyk banner (3)

IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK (základní kurz) + Jam session

Dvoudenní hudební seminář věnující se rozvoji improvizace a její metodice. První den je více naučný, druhý den je zaměřen na praktickou zkušenost.

Cílem semináře je navést posluchače na schopnost hudební improvizace. Na vnímání rozdílů melodiky, seznámit se s historií vývoje současné moderní hudby a kulturními rozdíly. Naučit se pracovat s hudebním motivem, cíleně vést melodickou linku. Uvědomit si hudební jazyk, pochopit, jak ho používat a rozvíjet. Rozvinout hudební schopnosti nad úroveň interpretace. Motivovat se k dalšímu osobnímu, hudebnímu rozvoji. Získat zcela nové zážitky z hudební praxe. Získat nový pohled na hudební vyjádření. Naučit se metody, vedoucí ke schopnosti improvizace, a tedy i její následné začlenění do výuky žáků ZUŠ. 

Kurz přináší také komentovaný a organizovaný jam session tak, aby účastníci získali přehled a praktickou zkušenost, jak takové setkání hudebníků probíhá a byli sami schopni tuto aktivitu provozovat a mohli ji tak poskytnout svým žákům. Jedná se navíc o hluboký emotivní zážitek vzbuzující silnou motivaci a inspiraci k dalšímu hudebnímu i pedagogickému růstu. Dovednosti využijí ve výuce kolektivních předmětů v ZUŠ, i v osobním hudebním životě.

Pro všechny hudební nástroje a zpěv


OBSAH KURZU:

 • Jak začít s improvizací
 • Metodika výuky
 • Co je to groove
 • Rytmický jazyk konnakol
 • Co je to melodické vedení
 • Jak vytvářet hudební obsah - tvořivé zpívání, řeč
 • Jak používat melodiku
 • Co je to hudební jazyk
 • Jak pracovat s motivem
 • Jak budovat intervalový sluch
 • Jak používat metronom
 • Bodové hraní
 • Formy improvizované hudby
 • Praktické ukázky
 • Sekce

Rozdělení a uvedení rolí jednotlivých hudebních nástrojů při skupinové hře, příklady použití.

Účastníci se seznámí s rolemi při skupinové hře, jamování. Vyzkouší si každou roli, funkci hudebního nástroje v kontextu ostatních nástrojů. Vystřídají se navzájem. Poznají různé situace, které by je mohly v praxi potkat. Získají zkušenost i vědomost.

 • Formy

Účastníci si vyzkouší hru fragmentů skladeb, groovů a hudebních témat.

 • Jam session

Komentovaný a organizovaný průvodce jam sessionem. 

Skupinová souhra, improvizace melodické linky na základě rytmicko-harmonického základu. Okamžitá reakce na změny okolí. Přizpůsobení se mase zvuku, dynamice skupiny, emoce vznkající hudby.

Účastníci sami vytvoří harmonicko-rytmický základ, udržují a střídají hudební role, improvizují na dané téma a do vznikající atmosféry. Tvoří na místě novou skladbu. Reagují na změny okolí, přizpůsobují se a sami nabízejí hudební témata. Získávají praktickou zkušenost, jak takové setkání hudebníků probíhá a metodiku, jak jam session sami vést.


Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MŠMT 32313/2020-2-854

Cílová skupina: učitelé hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří

Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 4000,- Kč / 167 EUR

* K celkové ceně kurzu bude připočítáno dopravné.

⇩ Objednat kurz