Bez názvu (3840 × 2160 px) (1920 × 1080 px) (5)

IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK (základní kurz)

Hudební seminář věnující se rozvoji improvizace a její metodice.

Cílem semináře je navést posluchače na schopnost hudební improvizace. Na vnímání rozdílů melodiky, seznámit se s historií vývoje současné moderní hudby a kulturními rozdíly. Naučit se pracovat s hudebním motivem, cíleně vést melodickou linku. Uvědomit si hudební jazyk, pochopit, jak ho používat a rozvíjet. Rozvinout hudební schopnosti nad úroveň interpretace. Motivovat se k dalšímu osobnímu, hudebnímu rozvoji. Získat zcela nové zážitky z hudební praxe. Získat nový pohled na hudební vyjádření. Naučit se metody, vedoucí ke schopnosti improvizace, a tedy i její následné začlenění do výuky žáků ZUŠ. 

 • Pro pedagogy hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří

 • Pro všechny, kteří chtějí s hudební improvizací začít, upevnit, nebo prohloubit dovednosti a získat metodiku k vyučování

 • Pro všechny hudební nástroje

OBSAH KURZU:

 • Jak začít s improvizací
 • Metodika výuky
 • Co je to groove
 • Rytmický jazyk konnakol
 • Co je to melodické vedení
 • Jak vytvářet hudební obsah - tvořivé zpívání, řeč
 • Jak používat melodiku
 • Co je to hudební jazyk
 • Jak pracovat s motivem
 • Jak budovat intervalový sluch
 • Jak používat metronom
 • Bodové hraní
 • Formy improvizované hudby
 • Praktické ukázky

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MŠMT 32313/2020-2-854

Cílová skupina: učitelé hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 1 700,-

* K celkové ceně kurzu bude připočítáno dopravné.

Objednat