Bez názvu (3840 × 2160 px) (1920 × 1080 px) (5)

IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK (základní kurz)

Seminář poskytne účastníkům nový pohled na výuku hudebních oborů - porozumění metodám pro rozvíjení muzikality žáků, smyslu pro rytmus, tvořivosti a navedení na hudební improvizaci. Dovednosti lze uplatnit v jakékoliv hudbě a není k nim potřeba znalost hudební teorie.

Učitelé si na praktických příkladech sami vyzkouší, jak s žáky metodicky postupovat. Pod vedením lektora se jim propojí hudební souvislosti a vytvoří celkový obraz chápání současné moderní hudby.

Pro všechny hudební nástroje a zpěv


OBSAH KURZU:

  • Jak rozvíjet muzikalitu žáků
  • Jak poskytnout žákům inspirující hudební doprovod
  • Jak pěstovat rytmiku těla, synchronizaci postavy
  • Jak otevřít dveře k hudební improvizaci
  • Co je to groove a jak ho využít k usnadění hry
  • Rytmický jazyk konnakol

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MŠMT 32313/2020-2-854

Cílová skupina: učitelé hudebních oborů, ZUŠ a konzervatoří

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2000,-

* K celkové ceně kurzu bude připočítáno dopravné.

Objednat