Bez názvu (3840 × 2160 px) (1920 × 1080 px) (3)

HRAJU SÁM

Kurz je zaměřen na hudební improvizaci jako na hru jednotlivce. Nejde tedy o primárně skupinovou aktivitu, využití však má i v menších seskupeních. Aby taková hudební produkce byla možná, je potřeba upevnit a zkombinovat všechny prvky a témata předchozích kurzů. Zejména potom pevné vedení a porozumění groovu, chápání a střídání rolí v hudbě, rozvíjení motivů, tvoření emocí hudby, představa o formě a další.

Získané vědomosti a dovednosti účastníci využijí jak v pedagogické činnosti, tak i v osobním rozvoji. Zážitek jim bude také motivací a inspirací k hudebním aktivitám.

Pro všechny hudební nástroje a zpěv

OBSAH KURZU:

Úvodní část

revize aktivit účastníků, jejich přípravy, uvedení do praxe a zlepšení v tématech uvedených v předchozích dílech semináře Improvizace a hudební jazyk

Přípravná část

blues pentatonika, zpěv, intonace, sluchová analýza, rytmický jazyk konnakol, nezávislost končetin, položení stupnic, lidové pisně v groovu, vytváření vlastních groovů, metodika melodického vedení na základě řeči, dramatizace, práce s motivem, touch, formy

Hudební role 

Představení běžně používaných hudebních rolí a jejich funkcí.

   • rytmický základ - groove
   • basová linka
   • harmonický doprovod
   • sólová melodická linka
   • sólová doprovodná linka

Účastníci se seznámí s rolemi jednotlivých hlasů v hudbě. Vyzkouší si vedení každého hlasu a naučí se jejich vlastnosti a funkce. Využijí přitom metodu melodického vedení a používání zdroje hudby jako sebe sama. Naučí se nejdříve tvořit bez nástroje. Dojdou tak k pochopení rolí, poté je uskuteční s nástrojem. 

Upevnění v groovu

Udržení groovu, přesunutí do pozadí a přechod a návrat do nové role. Tato kapitola se zabývá právě plynulostí těchto přechodů. Pro začátek se naučí přecházet mezi groovem a krátkými sólovými vyhrávkami. Upevní si tyto přechody. Upevní si vnitřní rytmus, groove. Do něj pak pokládají jednotlivé části improvizace.

Formy

Seznámení s běžně užívanými hudebními formami při improvizaci.

Účastníci se naučí stavbu a charakter jednotlivých částí. Sami budou schopni si formu během improvizace organizovat. Začnou tak vytvářet větší hudební celky.

Jam session, sólové improvizace

Účastníci si prakticky vyzkouší, jak vytvořit samostatně kompletní hudební celek. Získají prožitek z přednesu vlastních nápadů. Ostatní účastníci v daný okamžik působí jako publikum. Přítomno je tedy i napětí ze sólového výstupu.


Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MŠMT 32313/2020-2-854

Cílová skupina: učitelé hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2000,- Kč / 84 EUR

* K celkové ceně kurzu bude připočítáno dopravné.

⇩ Objednat kurz