JAK PRACOVAT S DĚTMI

Všichni si uvědomujeme, že děti jsou naše největší bohatství. Odkaz do budoucna. Jsou to, co po nás zůstává. A my pedagogové jsme nesmírně vlivným prvkem na jejich cestě. Již v prvním ročníku do nich můžeme vložit základy samostatnosti a kreativního muzikantského myšlení.

A proč by se měly děti učit i něčemu jinému než je četba not a interpretace ? Žijeme přece ve 21. století. Právě tyto nové generace udávají hudbě směr. Hudba se vyvíjí stejně jako společnost. Není možné žít pouze v bublině zaběhlých postupů minulých století.

Stylem a obsahem výuky do nich ukládáme to, jak budou dál sami se sebou pracovat. Jestli budou pouze interpretovat z papíru, nebo budou schopni samostatně hudebně myslet. Improvizovat, analyzovat, komponovat, rozvíjet se. Právě to jim přinese skutečnou radost z hudby a díky tomu je může hudba provázet celým životem.

Proto věřím, že největším posláním pedagoga hudebního oboru, není jen vložení techniky a schopnosti číst a interpretovat, ale zejména rozvinutí muzikálnosti, kreativity a hudebního sluchu. Vklad, který se zpětně úročí dalším zájmem o hudbu. Děti které rozumí hudbě, jejímu hudebnímu jazyku, mají sami touhu cvičit. Dostanou základy, které jim umožní se rozvíjet ne jen technicky, ale i řídit své vlastní konání, tvořit vlastní obsah. Připravují se tak přirozenou cestou na svůj samostatný hudební život i po ZUŠ, na svou budoucnost.

web holcicka piano

Dovolte mi, abych vám představil tyto způsoby práce s dětmi.