POTŘEBUJETE VĚDĚT

 • Seminář je určen pro učitele hudebních oborů ZUŠ.
 • Není nástrojově vymezen.
 • Místo konání bude u Vás ve škole.
 • Termín je na naší individuální domluvě.
 • Jedná se o naprosto přirozený způsob navedení na improvizaci na základě řeči.
 • Veďte své žáky k hudební samostatnosti.
 • Naučte je hudbu správně vnímat a tvořit.
 • Připravte je tímto na jejich hudební život i po ZUŠ.
 • Získáte novou metodiku do výuky.
 • Zjistíte, jak začít učit improvizaci.
 • Objevíte sami u sebe možná nový, kreativní způsob myšlení v hudbě.
 • Získáte novou motivaci ke hře na hudební nástroj.
 • Upevníte a prohloubíte své vlastní zkušenosti.
 • Získejte silný, emotivní zážitek ze společného jamování na semináři "IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK JAM SESSION"
 • Jednoduše ukazuje hudební myšlelní profesionálů.
 • Obsah semináře byl konzultován s řadou profesionálních hráčů.
 • Unikátní přehledná metodika výuky improvizace a rytmu

Semináře jsou akreditovány pod č.j. MSMT - 34100/2020-1

Ano, seminář je možné financovat ze šablony:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin

Ano, účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP