MŠMT AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ DVPP

IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK

V současné době nabízím seminář ve dvou typech hodinových dotací.

 • POPIS KURZU

  Hudební seminář věnující se rozvoji improvizace a její metodice.

  • Je možné financovat ze šablon.
  • Účastník obdrží osvědčení o absolvování školení.
  • Individuání domluva termínu.
  • U Vás ve škole.
 • CÍLOVÁ SKUPINA

  • Pro pedagogy hudebních oborů ZUŠ.
  • Pro všechny, co chtějí s improvizací začít, nebo se v ní zdokonalit.

 • PROGRAM SEMINÁŘE

  • Jak začít s improvizací.
  • Metodika výuky.
  • Co je to groove.
  • Rytmický jazyk konnakol.
  • Co je to melodické vedení.
  • Jak vytvářet hudební obsah - tvořivé zpívání, řeč
  • Jak používat melodiku.
  • Co je to hudební jazyk.
  • Jak pracovat s motivem.
  • Jak budovat intervalový sluch.
  • Jak používat metronom.
  • Bodové hraní.
  • Formy improvizované hudby.
  • Praktické ukázky.

IMPROVIZACE A HUDEBNÍ JAZYK

1700,- Kč /za účastníka
 • Délka: 8 VH
 • Je možno financovat ze šablon
 • Účastník obdrží osvědčení o absolvování školení
 • Seminář je průřezem všech důležitých elementů vedoucích k improvizaci a jejímu rozvíjení.

HUDEBNÍ JAZYK JAM SESSION

3200,- Kč /za účastníka
 • Délka: 16 VH
 • Je možno financovat ze šablon
 • Účastník obdrží osvědčení o absolvování školení
 • Seminář JAM SESSION dává navíc prostor společnému jamování. Praktickému osvojení každého tématickeho okruhu.

* K celkové ceně kurzu bude připočítáno dopravné.

Hudební improvizace se skládá z mnoha propojených dovedností, které ve výsledku tvoří celkový obraz. Vzniká emoce, příběh, atmosféra.

 • GROOVE

  Groove je nejdůležitější složkou hudby. Jsou to koleje rytmu. Obsahuje emoce, tvoří atmosféru. Je to rytmus v těle, tanec, rytmické vedení. Naučíte se, jak používat groove při hře, pomocí univerzálního rytmického jazyka konnakol.

 • MELODICKÉ VEDENÍ

  Melodické vedení je myšlenkový proces, druh koncentrace. Kombinace použití řeči a hudebního jazyka, sloužící k volnému průchodu myšlenek a následně jejich uskutečnění na hudebním nástroji.

 • ŘEČ

  Řeč je základním dorozumívacím prvkem člověka. Každý ji ovládá. Hudba a řeč mají mnoho společného. Nevíte, co máte hrát? Naučíte se, jak používat řeč k tvorbě vlastního hudebního obsahu.

Bez těchto dovedností nedojde k emotivnímu a svobodnému hraní, pouze ke koncepčnímu. Tento seminář se zaměřuje právě na tyto body, které jsou vlastní špičkovým hudebníkům skrze žánry. Od vážné hudby po současnou. Je to pohled na hudební myšlení, s jasným poměrem kreativity a logiky.

 

Dostanete však do rukou i nástroj. Metodiku, jak tento způsob hry učit své žáky.

Playing Piano (Soft Focus)

...k zamyšlení

Do 1. ročníku ZUŠ, obor hra na klavír, se přihlásí holčička Michaelka (3.třída, 10let). Ihned po příchodu ke klavíru si začne spontánně hrát. Začne mačkat klávesy se zdánlivě nejasným smyslem. Ve skutečnosti ale vytváří obsah. Ten zatím nemá žádnou pevnou strukturu, rytmickou, harmonickou ani melodickou. Je však vidět, že holčička vyjadřuje nějakou emoci. Hraje si na klavíristku. Je naprosto uvolněná, zabraná do hry. Hraje to, co chce zahrát.

Přijde paní učitelka, paní "Šimáčková", učitelka klavíru na ZUŠ v Horním Lidečku, 65 let.

Učitelka postaví dítěti správně ruce, začne budovat správnou techniku. Naučí se číst prvních pár not a tuto schopnost čtení dál rozšiřuje. Holčička hraje jednoduché skladby, postupně již oběma rukama. Stupnice nahoru a dolů, v protipohybu, akordy současně i rozloženě. Z Michaelky se stává mladá slečna. Je nadaná, časem hraje složitější kompozice. Absolvuje v 7. ročníku ZUŠ s náročnou skladbou.

Dostává se na střední školu, přestane chodit do ZUŠ. Nemá přísun dalšího notového materiálu. Poslouchá ráda Adama Lamberta, Ellie Goulding a Imagine Dragons. Chtěla by si od nich něco zkusit zahrát. Začne hledat na google noty.

Má to háček! Zjištuje, že žádné takové noty vlastně neexistují.

Adam Lambert, když hraje doma v obyváku na piáno, nečte skladbu z not. Používá poměry stupňů pro orientaci v harmonii. Zpívá si když hraje, používá ústa k vedení melodické linky na klavíru, řeč, jazyk. Využívá intervalového sluchu. Skladba mu drží pohromadě, sám si řídí formu. Má groove, rytmickou emoci. Umí precizně dělit rytmus, vnímá metrum. Dává si na něm záležet, má to ten správný feeling. Píseň má taneční charakter, má puls, pevné tempo. Dokáže míchat melodiky, ví jak se hraje blues, jak zní evropská hudba.

 

CO SE TEDY NAUČILA V ZUŠ MÍŠA, DNES JIŽ MLADÁ DÁMA?

Od dětství jí byl předsouván koncepční způsob hry. Naučila se číst hudební písmo dřív, než mluvit. A na jazyk a improvizaci, kreativitu, prostě nakonec nikdy nedošlo. Možná paní učitelka očekávala, že se jí vše nějak zázračně propojí v hlavě. To se ale nestalo.

Míša nedokáže sama hrát. Neumí mluvit, umí pouze číst. A protože nezná jazyk, často nerozumí ani obsahu čteného. Hraje mechanicky. Nepoužívá melodické vedení. Její myšlenkový proces jsou noty - ruce. Hlava, její kreativní prostředek k vyjadřování hudby je vypnutá. Míša zapomněla tu spontánní hravost, kterou měla na začátku. Odnaučila se být sama zdrojem. Stala se čistě prostředkem.

Zkusme si představit hudbu jako obrovské, žijící město. Má obyvatele, ulice, křižovatky, obchody. Každá čtvrť má svůj styl, svého ducha. Orientaci v takovém městě můžeme také srovnat s hudební terminologií.

 • Aby člověk mohl jít rovně po ulici, musí umět správně vnímat rytmus, dělit metrum - GROOVE,KONNAKOL
 • Musí znát cesty, pohybovat se operativně - STUPNICE, MAPY HUDBY
 • Využívat intervalový sluch, kroky od bodu k bodu, vytvářející celou trasu.
 • Projde spousty křižovatek, vyzná se v harmoniích, městských blocích.
 • Zná charakter jednotlivých čtvrtí. Musí se sladit s tempem dopravy.
 • Musí být schopen komunikovat s ostatními.
 • Uskutečnovat vlastní plány.
 • Má svobodnou vůli.

V tom spočívá kouzlo improvizace. Je to orientace v hudbě, schopnost uskutečnit akci, vytvářet a budovat. Podnikat, žít vlastní, hudební život.

Toto je idea mého semináře.