hudebni jazyk banner (1)

JAK S ŽÁKEM “ROZLOUSKNOUT” JAZZOVÝ STANDARD

Učitelé ZUŠ v posledních desetiletích při výběru repertoáru pro své žáky čím dál častěji sahají po skladbách swingového a jazzového charakteru. Tento atraktivní žánr se dnes již nevyhýbá takřka žádnému hudebnímu nástroji. Učitelé s klasickým hudebním vzděláním nicméně ne vždy zcela přesně vědí, jak tuto hudbu správně interpretovat. Se swingem a jazzem je navíc neodmyslitelně spojen pojem improvizace, který u významné části z nich vzbuzuje strach a nejistotu. Jiní na toto umění pohlížejí s neopodstatněným despektem. 

Cílem semináře je, aby účastníci získali představu a návod, jak postupně propojovat teoretické znalosti z oblasti harmonie a improvizace se svým přirozeným hudebním cítěním tak, aby je tyto znalosti nesvazovaly, ale naopak obohacovaly. Návod, který mohou posléze ve stejné nebo zjednodušené podobě postupně předávat žákům a zdokonalovat se v umění improvizace společně s nimi.

Seminář se sestává ze dvou teoretických a dvou praktických částí. Zahrnuje významný objem informací, které jsou co nejsrozumitelněji vysvětleny, názorně ilustrovány, procvičeny a aplikovány. Nelze tvrdit, že tento jediný seminář naučí každého účastníka improvizovat jazz. Poskytne mu však ucelený návod, jak pohlížet na rytmus a harmonii v jazzových standardech, jak ji správně číst a jak nejjednodušší cestou volit vhodný tónový materiál, z něhož může uchu lahodící improvizované sólo vzniknout. 

youtube-video-thumbnail

HARMONIE:

 • septakordy - stavba a názvosloví, čtení akordových značek
 • klíčové harmonické funkce v dur a moll
 • seznámení se systémem církevních stupnic a frygickou dominantou
 • pojem alterace
 • dominantní jádro v dur a moll jako základní stavební prvek jazzové harmonie
 • procvičování, doporučení vhodné literatury pro další studium jazzové harmonie

RYTMUS:

 • swingové frázování a artikulace
 • tvorba jednoduché basové linky
 • rytmické členění compingu
 • rytmická sekce jako do sebe zapadající celek

ANALÝZA STANDARDŮ:

 • co je jazzový standard, rozdíl mezi standardem a originálem
 • rytmizace melodie ve zjednodušeném zápisu
 • čtení akordových značek
 • identifikace tonálních jader (dílčích tónin) a jejich harmonických funkcí
 • aplikace církevních stupnic
 • přenesení poznatků do podoby horizontální cesty “nejmenšího odporu”
 • procvičování

INTERPRETACE ANALYZOVANÝCH STANDARDŮ:

Skupinová souhra, improvizace nových melodických linek na základě rytmicko-harmonického základu, vnímání změn v okolí. Jako základ poslouží známé jazzové standardy, které účastníci poznají během teoretické části. 

Účastníci sami realizují harmonické schéma skladeb, udržují a střídají hudební role, improvizují na dané téma a do vznikající atmosféry. Reagují na změny okolí, přizpůsobují se a předávají si hudební motivy. Přitom prakticky využívají informace a postupy, vysvětlené a procvičené v rámci přednášky a cvičení.

Cílová skupina:

 • Učitelé hudebních oborů ZUŠ a konzervatoří

 • Kurz je vhodný pro všechny hudební nástroje a zpěv

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků: 6-20

Účastnický poplatek: 2000,- Kč / 84 EUR

* K celkové ceně kurzu bude připočítáno dopravné.

⇩ Objednat kurz