Zoltán Kodály a jeho metoda rozvíjení muzikality

"Hudební výchova je klíčovou součástí celkového rozvoje dítěte a jedním z nejefektivnějších přístupů k ní je Kodályho metoda. Tento unikátní a inovativní přístup, který vytvořil maďarský hudební pedagog Zoltán Kodály, přináší do světa hudebního vzdělávání nový rozměr, který je založen na zpěvu, hře a tvořivém projevu."

Zoltán Kodály

Zoltán Kodály, narozený v roce 1882 v Maďarsku, byl nejen vynikajícím hudebním skladatelem, ale také vizionářem v oblasti hudebního vzdělávání. Jeho cesty po světě mu otevřely oči a rozšířily jeho hudební perspektivy. Po návratu do Budapešti se stal profesorem hudby na Lisztově akademii, kde strávil většinu svého života. Kodály byl zvídavý člověk, který měl velký zájem o lidovou hudbu. Viděl v ní obrovský potenciál jako nástroj pro hudební vzdělávání.

Kodaly-Zoltan_zps169912ae_edited1
27
Curwen_Hand_Signs_MT

Kodályho metoda: Revoluce v hudebním vzdělávání

Kodályho metoda, která nese jeho jméno, je výsledkem jeho dlouholeté práce a zkušeností. Kodály byl inspirován mnoha technikami, které považoval za nejinteraktivnější a nejzajímavější. Jeho cílem bylo rozvíjet vyjadřovací a tvůrčí dovednosti, nikoli teorii, nebo dovednosti hry na nástroj, jak bylo do té doby obvyklé. Kodályho metoda byla zavedena do vzdělávacího programu v Maďarsku a prokázala svou účinnost a dopad na hudební vzdělávání.

Principy Kodályho metody

Kodályho metoda byla původně vytvořena s ohledem na vývoj dětí. Díky této metodě se mladé děti nevědomky učí základním hudebním prvkům: solfeggio, rytmu, gestům rukou, rozvoji paměti, zpěvu a dalším. Protože hudební vzdělání pracuje s kulturním odkazem společnosti ( např. všeobecně známými melodiemi), může se odehrávat jak ve třídě, tak doma s rodinou. Časná hudební výchova dětí, podle Kodályho, má nespočet výhod.

Tato metoda klade důraz na intuitivní, interaktivní učení. K tomuto účelu se používají techniky, které co nejvíce zapojují studenta, integrují pohyby těla, zpěv a skupinová cvičení.

  1. Pohyblivé "Do" Solfeggio Solfeggio je systém pro trénink relativního sluchu (tj. rozpoznávání a sledování tónů), který přiřazuje mluvenou slabiku každé notě v stupnici. Hudebníci, kteří se solfeggio neučili, na ni často nahlížejí jako na "do-re-mi systém", ale to výrazně podceňuje její sílu a univerzálnost.

Klíčovou výhodou je, že učením se stupňů stupnice a charakteristického zvuku každé noty ve stupnici, stává se snadným identifikovat (a zpívat) tóny. Rozpoznáme, jak zapadají do hudebního kontextu.

Použitím solfeggia k výuce hudebního sluchu zajišťuje Kodályho přístup, že hudebníci mají přirozené a instinktivní porozumění notám, které slyší.

  1. Znaky rukou pro pohyblivé "Do" Solfeggio. Kodályho metoda zahrnuje použití signálů rukou během zpěvu jako vizuální pomůcky pro solfeggio slabiky. Výška, ve které ruka při vytváření každého znamení spočívá, začíná s tónem "do" v úrovni pasu a "la" na úrovni očí. Prostorová vzdálenost mezi různými tóny odpovídá velikosti intervalu.

Toto ještě více posiluje systém solfeggio v tréninku sluchu; student asocijuje každý tón nejen s pamatovatelnou slabikou, ale také s konkrétním pohybem ruky provedeným na konkrétní úrovni.

  1. Rytmus Rytmus je často opomíjenou oblastí tréninku sluchu. Mnoho studentů jednoduše neví, jak efektivně rozvíjet své rytmické dovednosti, nebo jak je propojit se zbytkem jejich hudebního učení.

Kodályho přístup poskytuje jasný, systematický způsob, jak o rytmu v hudbě přemýšlet a mluvit, což velmi dobře doplňuje systém solfeggia. Kodályho cvičení povzbuzují účastníky, aby se s rytmy, které hrají, zapojili sluchově, vizuálně a fyzicky.

Hodnoty not se počítají nahlas s přiřazenými slabikami, které skutečně znějí jako rytmy, které vyslovují.

Studenti Kodályho se učí mluvit a zpívat rytmy, vzorce pomocí konkrétních slabik.

  1. Kreativita Ačkoli často považujeme rámce za omezující sady pravidel, ve skutečnosti mohou poskytnout strukturu, která vám dává jistotu k experimentování.

To je případ systémů solfeggio a rytmu v Kodályho výuce: tím, že existují jasné systematické způsoby, jak porozumět tónům a rytmu, je hudebník oprávněn být kreativní a sebejistý v hudbě.

Příkladem by mohlo být improvizování zpívaných melodií, nebo kreativní změna rytmu písně. Tyto úkoly mohou být pro hudebníka, který byl vyučován v klasické tradici, zastrašující, ale s Kodályho přístupem jsou hudební úkoly, jako tyto, jednoduché a příjemné.

  1. Spolupráce V srdci Kodályho přístupu je velmi lidský a sociální aspekt, který zahrnuje spoustu hudební spolupráce. Od nejranějších lekcí jsou studenti povzbuzováni k tomu, aby společně vystupovali a hráli nebo zpívali duety a další hudební formy, které umožňují jak spolupráci, tak kreativní improvizaci.

Příklady by mohly zahrnovat studenty, kteří zpívají společně a střídají se v improvizaci různých melodií, zatímco ostatní zpívají doprovod, nebo hrají hry s tleskáním, kde jejich rytmy interagují a synchronizují se zábavnými způsoby.

BRU06032

Proč je Kodályho metoda důležitá?

Kodályho metoda je důležitá, protože představuje revoluci v hudebním vzdělávání. Místo toho, aby se výuka hudby soustředila na teorii nebo hru na nástroj, Kodályho metoda klade důraz na rozvoj vyjadřovacích a tvůrčích dovedností. Tento přístup umožňuje studentům hlubší a intuitivnější pochopení hudby. Kodályho metoda také zdůrazňuje důležitost začlenění hudby do vzdělávacího procesu od raného věku, což je klíčové pro rozvoj hudebních dovedností a porozumění hudbě.

IMG_3666

Závěr

Kodályho metoda je tedy komplexním přístupem k hudební výchově, který se zaměřuje na rozvoj základních hudebních dovedností a schopností. Je založena na principu, že hudební vzdělání by mělo být přístupné a přirozené pro všechny, a že by mělo být založeno na zpěvu, hře a tvořivém projevu. Tato metoda je flexibilní a může být přizpůsobena potřebám a schopnostem jednotlivých studentů, což ji činí efektivním způsobem, jak učit hudbu.