UMĚNÍ KONNAKOLU

Připravil jsem Vám překlad velmi zajímavého videa od lektora, který se do hloubky zabývá konnakolem. Vysvětluje základní slabiky a principy. Věřím že Vám bude přinosem.

Úvod do konnakolu

Co je to konnakol? Konnakol je rytmický jazyk, který se používá na jihu Indie. V Indii se nyní používají různé rytmické jazyky a všechny souvisí s různými druhy bubnů. Ale konnakol je jen jeden jako standardní, univerzální jazyk. Jednoduchý jazyk, který se používá v hudbě z jihu, která se nazývá Carnatic music. Nyní si tedy řekneme, jak vznikl. Na západě máme notový systém a když si chce někdo něco zapamatovat, zapíše si to jednoduše do not. V Indii se nic takového ale nevyvinulo a vždy tam byla jen ústní tradice. Student se posadil přímo před gurua, učitele a rytmy mu byly předány takto přímo.

Sauntering Solo

Takže způsob, jak si to zapamatovat a předat, bylo si to zpívat. A s těmito cvičeními přišel i vývoj jazyka. Způsob, jakým byl reprodukován každý zvuk bubnu. Například TA TIKI TA TAKA DUM, TA TI  atd. Tohle jsou například zvuky tabla. Samozřejmě existují různé variace jako TAKADIMI  atd. Tyto slabiky reprezentují zvuky různých bubnů. Podívejme se konkrétně, jak tento jazyk funguje. Velmi připomíná lidskou řeč, ale je v rytmu a v čase. Jako v abecedě má písmena, z nich skládáme slabiky a slova, z nich potom fráze, vzniknou věty a z vět příběhy. V konnakolu je to velmi podobné. Na co se musíme podívat jako první je abeceda. Každý zvuk reprezentuje nějaký úhoz, dobu, jednotku rytmu.

Pro 1 jednotku je to TA.

Pro 2 jednotky je to TAKA. Kombinace TA a KA.

Pro 3 je to TA KI TE.

Pro 4 TA KA DI MI.

Můžeme to porovnat se západními verzemi počítání. Když jsem vyrůstal já, učil jsem se "první druhá třetí čtvrtá". Abych rozlišil rytmus a orientoval se v něm. A teď můžete opravdu vidět, jak moc půvabný konnakol opravdu je. Můžete ho zpívat velmi pomalu, ale i velmi rychle. Máte tak opravdu velkou škálu dynamiky, tempa, kterou můžete využívat. Je také velmi precizní. "První, druhá..", vidíte že může velmi lehce houpat. TAKADIMI je velmi precizní, rovné. To bylo raz dva tři čtyři.

Pojďme se přesnout k pěti. Od pěti začínáme kombinovat různé jednotky. 5 máme 2 + 3 nebo 3 + 2. TAKA TAKITE, nebo TAKITE TAKA. Standardní je ale 2 + 3.

Následuje je 6 jednotek. Je to 2 x 3, ale druhá trojice je maličko jiná. První je TAKITE, druhá TIKITE. TAKITETIKITE.

7 může být 4 + 3 nebo 3 + 4. Například TAKADIMI TAKITE.

8 může být 2x 4 TAKADIMI TAKADIMI.

Předvedu teď všechny v řadě, postavím tak vlastně rytmickou stupnici. Udržuji stejné tempo. Jedna věc, která je velmi důležitá, je udržovat pocit pulzu, cyklického času. Když budu používat konnakol bez něj, nebude nic vyjadřovat. Tempo může být jakékoliv. Význam dostává až v kombinaci s pulsem. Způsob, jak indická hudba funguje je, že v ní není žádná harmonie, ale je v ní melodie a rytmus. Oba dva jsou tak vysoce rozvinuté. I jen samotný rytmus je tak velmi důležity. V rytmu existuje systém. Musí být velmi zřetelné časově cykly a skladba jednotlivých rytmických frází a podhodnot.
Ukážu vám jednoduché tleskání a rytmickou stupnici. Všechno bude na 4 doby, jediné, co budu dělat, je akcentovat první. To nám bude dávat povědomí cyklu na 4 doby. Co jsem udělal je, že jsem použil každou frázi každého rytmického dělení, abych vám ukázal jak dobře zapadají do pulsu reprezentovaného tleskáním.