INDIVIDUÁLNÍ LEKCE IMPROVIZACE

On-line i soukromé lekce hudebního myšlení a improvizace.

Rozeznávám v improvizaci koncepční hru a melodické vedení. Ve svých lekcích se věnuji především melodickému vedení. Je to způsob koncentrace, při kterém je hudebník schopen realizovat své představy a mít je pod kontrolou. Každý tón i zvuk je podložen obsahem.

Metodika výuky cílí na rozvinutí Vaší kreativity a jejího využití jako hlavního zdroje při improvizaci.

Rozděluji cvičení na logickou a tvůrčí složku hry.

Pod pojmem "logická složka" hry je myšleno využití INTERVALOVÉHO SLUCHU, HUDEBNÍHO JAZYKA, AUTOMATICKÉ ŘEČI, ZNALOSTI KULTURNÍHO POVĚDOMÍ, MELODICKÉ A RYTMICKÉ VEDENÍ, GROOVE, KONNAKOL, ZPŮSOBY PRÁCE S MOTIVEM, TECHNIKA HRY a další.

Pod pojmem "tvůrčí složka" hry je myšlen tzv. "BRUTAL JAZZ". Jedná se o aktivaci pravé hemisféry, která je využita jako nekonečný zdroj inspirace při improvizaci. Dochází ke koncentraci, ponoření do hudby.

SOUKROMÁ LEKCE

600,- Kč / 60min
  • V Kroměříži
  • Pro kytaristy je k dispozici Cornford MK50
  • Individuální domluva termínu

ON-LINE LEKCE

500,- Kč / 60min
  • Skype/FB messenger
  • Full HD kamera
  • Studiový zvuk
  • Individuální domluva termínu
lekce3

Pravá, kreativní strana myšlení "BRUTAL JAZZ" řídí logiku, která převádí Vaše myšlenky, nápady a emoce do srozumitelné podoby a prostřednictvím intervalového sluchu a techniky hry je uskutečnuje na hudební nástroj.

Při spojení obou složek dochází ke svobodnému a naprosto přirozenému vyjadřování hudby. Naučíte se tvořit..

Člověk se sám stává hudbou.

Lekce jsou vždy zaměřeny na Vaše individuální potřeby.

Mým hlavním nástrojem je kytara, ale tento styl výuky hudebního myšlení je univerzální. Běžně jsou mými žáky hráči na klavír, housle i další nástroje.

Můžeme se potkat v soukromém nahrávacím studiu v Kroměříži, nebo on-line po Skype/FB messengeru.